شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط استفاده از طرح بلوکارت اتحادیه اروپا- کارپیرا

  • ضمن سپاس از ابراز علاقه مندی جهت استفاده از طرح بلوکارت اروپا-کارپیرا، جهت انجام مراحل بعدی لطفا نکات ذیل را به دقت مطالعه فرمایید:
  • دارا بودن تحصیلات دانشگاهی (حداقل مدرک کارشناسی) و دانش کافی زبان انگلیسی جهت اقدام برای این طرح الزامی می باشد. لذا خواهشمند است در صورت دارا نبودن این شرایط اولیه، اقدام به تماس نفرمایید.
  • دارا بودن یک CV (رزومه) انگلیسی استاندارد و کامل جهت شروع پروسه اکیدا الزامی می باشد. لذا خواهشمند است ابتدا نسبت به آمادده سازی یک رزومه استاندارد انگلیسی و کامل اقدام فرمایید.
  • پس از ارائه و ثبت رزومه انگلیسی، بایستی نسبت به استفاده از خدمات برسی و مشاوره و همچنین در صورت عدم داشتن مدرک زبان معتبر برسی و تعین سطح زبان اقدام فرمایید. بدیهی است که پیش از محقق شدن این امر، به تماس های متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • عقد قرارداد کاری با کارپیرا، پرداخت هزینه خدمات الزامی ( در صورت درخواست هر بخش از خدمات بایستی قرارداد مستقل بسته شود) و همچنین متعاقبا پرداخت ¼ هزنیه میانگین یک ماه حقوق کاری نیز بایستی انجام پذیرد.